Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno–Královo Pole II.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně–Králově Poli a kandidátech ČSSD za Brno–Královo Pole.

 


 

I v roce 2014 prochází Královo Pole celou řadou proměn

Po 01.09.2014 11:00

Informace starosty MČ Královo Pole

Z velkých akcí, které byly pro tento rok naplánovány v současné době běží oprava uliční fasády památkově chráněné budovy ZŠ Slovanské nám. 2. Škola dostane také nová okna do ulice (repliky - po dohodě s památkáři). Opravou prošla i vitrážová okna do dvora a v družinu se podařilo přebudovat nevyužívaný školní byt. Zatepluje se také tělocvična.
Dokončuje se velká rekonstrukce MŠ Chodská 5, kde byly rekonstruovány veškeré rozvody, sociální zařízení a školka byla nově oplocena. Navíc se na MŠ Bulharská podařilo vyměnit topení a ještě letos je naplánována oprava vodoinstalace v technickém kanálu na ZŠ Herčíkova, na MŠ Vackova se ještě letos bude rekonstruovat zahrada.
Největší letošní akcí byla rekonstrukce koupaliště na Dobrovského ulici, kterou se podařilo dokončit v červenci a v srpnu bylo koupaliště zpřístupněno veřejnosti. Výstavba nové hasičské zbrojnice s garážemi pečovatelské služby na ul. Košinova dosud probíhá, bude však brzy dokončena.
Senioři obývající DPS na ul. Kartouzské/Štefánikově se těší z nově zasklených lodžií, podloubí domu Husitské 2/4 a Palackého tř. 61 bylo zatepleno.
I letos se pokračuje v opravách bytového fondu. Před nedávnem byla např. dokončena oprava lodžií a ploché střechy na Herčíkově 1, probíhá oprava ležaté kanalizace na ul. Chlupova 4, 6, odstraňuje se vlhkost a upravuje dvůr na Skácelově 9, probíhá oprava balkonů v BD Kosmova 3-11, 11a-11c. Bude se opravovat ležatá kanalizace vč. opravy vstupů v BD Bystřinova 2-20, Herčíkova 25-35. Oprava fasády Reissigova 3 a stavební úpravy v BD Košinova 103 v nejbližších dnech.
Velkou proměnou projde ještě v tomto roce park na Kartouzské, na jehož rekonstrukci se podařilo získat dotaci z fondů EU. Z celkových rozpočtových nákladů 11,5 mil. Kč bude MČ tuto akci financovat částkou 1 mil. Kč ze svého rozpočtu.
V současné době probíhá oprava středního pásu na ul. Husitské - tradičního místa konání trhů. Jejich provoz zůstává, i přes probíhající opravy, beze změny. Bude zde osazen nový mobiliář pro prodejce, budou zde i nové lavičky. Počet prodejních pultů bude navýšen a některé budou mít možnost připojení k el. energii. Ještě letos se budou budovat nová parkovací místa, probíhá úprava předprostoru královopolského hřbitova. Opraveno např. bylo schodiště mezi ulicemi Srbská-Hlaváčkova, plánuje se oprava plochy na separovaný sběr a vybudování části nového chodníku u zastávky MHD Na Kopcích.
V polovině srpna byla dokončena oprava havarijního stavu dětského hřiště ve vnitrobloku Tábor 43-63 a Chodská. Byly zde vyměněny stávající herní prvky za nové. Součástí byly i opravy dopadových ploch a oplocení hřiště.
Z podnětu MČ Brno – Královo Pole a v návaznosti na kritiku občanů na stav tzv. silniční zeleně (travnatých pásů mezi chodníkem a komunikací) na některých ulicích Králova Pole, byla v srpnu realizována obnova pásů silniční zeleně na ulicích Jungmannova a Slovinská.
Tuto úprava nefinancovala MČ, ale správce silniční zeleně, společnost Brněnské komunikace, a.s. V případě, že se tento postup osvědčí, bude se v obnově ploch silniční zeleně pokračovat.
V červenci byly ve spodní části parku na Slovanském náměstí doplněny 2 lavičky. Současně byla provedena úprava povrchu v místech, která byly vyšlapána (průchody mimo chodníky). V srpnu byla provedena úprava travnatých ploch. Ve spodní části parku byly položeny travní koberce a současně byly dosety vnější části trávníků, které byly poškozeny vnějšími vlivy (doprava, klimatické podmínky apod.). V horní části parku byla rozšířena mlatová plocha v místech, kde se zejména kvůli zastínění lipovou alejí nedařilo živému habrovému plotu. Prostor nyní působí upravenějším dojmem.

Roman Vykoukal
starosta MČ Královo Pole