Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno–Královo Pole II.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně–Králově Poli a kandidátech ČSSD za Brno–Královo Pole.

 


 

Nejvýznamnější akce MČ Královo Pole v roce 2013

Út 19.03.2013 09:33

Starosta MČ Královo Pole Roman Vykoukal informuje:

Hřiště pro fitness a městský parkour (Kartouzsklá ul.)– termín pro odevzdání nabídek je 28.2.2013, reálný začátek akce je duben 2013. Předpokládaná výše investice je 2 mil. Kč vč. DPH. V současné době je dokončen projekt na plochy, soutěží se o návrh (tedy o finální podobu hřiště, druhy a rozmístění herních prvků atd.).
O záměru vybudovat toto hřiště jsme informovali veřejnost např. v Královopolských listech již na přelomu června a července 2012.

Hřiště na ul. Myslínova je ve fázi projektování, předpokládaný termín realizace je ve 2. pololetí roku 2013. Předpokládaná výše investice je do 0,5 mil. Kč.

Regenerace bytového domu Reissigova 3 – oprava historické fasády(památkově chráněná), výměna oken a vstupních dveří, zateplení dvorní fasády, výměna ZTI v bytech, oprava ležaté kanalizace, celková oprava bytů (obyvatelům domů bude zajištěno náhradní ubytování po celou dobu realizace), zřízení koupelen (některé byly je v současné době nemají), nové elektroinstalace, zřízení etážového topení.
Záměrem je začít letos po prázdninách. Výše nákladů podle projektové dokumentace je 6,5 mil. bez DPH.

MŠ Chodská 15 – regenerace budovy, zahradní úpravy – předpokládané zahájení prací 1.6.2013, předpokládané ukončení 1.12.2013, předpokládaná hodnota 8,3 mil. kč bez DPH.
Práce budou probíhat ve 3 etapách – uvnitř (o prázdninách), venku (mimo prázdniny), výsadby (3.etapa-listopad)

Zahrada: nová výsadba, oprava bazénu, úprava zpevněných ploch, nové herní prvky (lanová průlezka, basketbalový koš, bagr, lávka, skluzavka…), nový mobiliář, nové oplocení kolem celého areálu.

Budova: výměna oken, zateplení, výměna a zateplení střešního pláště, rekonstrukce školní kuchyně, obezdění závětří – takto vznikne místnost s možností využití např. jako výtvarná dílna.

Veřejné koupaliště Dobrovského – bazény: v letošním roce zůstanou bazény na koupališti Dobrovského uzavřeny z důvodu jejich rekonstrukce a kompletní výměny bazénové technologie. Bude zrekonstruován technologický objekt, nově budou vydlážděny plochy kolem bazénů, provedena revitalizace a výsadba vzrostlé zeleně a položen nový travní koberec. Předpokládaná výše investice je 27 mil. Kč bez DPH.

Plavecký bazén bude zkrácen z neplnohodnotné délky 49,80 m na 40 m, díky čemuž vznikne mezi bazény větší odpočinková plocha pro umístění lehátek. V prostoru pod ní vznikne akumulační a retenční nádrž. Bude provedena celková oprava železobetonové konstrukce stěn bazénu a vyvýšeno jeho dno nadbetonováním. Nově bude hloubka 1,2 až 1,6 m. Plavecký bazén bude vybaven hydraulickým zvedákem pro imobilní návštěvníky.

Stávající rekreační bazén bude nově rozdělen na 3 samostatné bazény a i zde budou vyvýšena dna bazénů s ohledem na jejich účel. Brouzdaliště bude mít hloubku 0,1-0,3 m, bazén pro neplavce hloubku 0,45-0,75m, bazén pro plavce a dojezd tobogánu bude mít hloubku1,0-1,45 m. U tohoto kombinovaného bazénu bude zde provedena stavební a technologická příprava pro budoucí instalaci uvažovaných vodních atrakcí. V této fázi rekonstrukce bazénů se však atrakce (tobogán, vodní hřib, masážní lavice, trysky) instalovat nebudou.

Další zajímavosti:

Koupaliště bylo uvedeno do provozu před 52 lety, v r. 1961! Bylo budováno v akci Z.

Dále: Např. trávníky budou zavlažovány automatickým závlahovým systémem. Voda pro něj bude čerpána z retenční nádrže, která bude zachytávat dešťovou vodu. V případě nedostatku zálivkové vody bude využita odpadní vody z jednoho brodítka.

Snížení hloubky bazénů znamená lepší prohřívání vody a její nižší spotřebu (při dodržení všech hygienických požadavků).

Přepady ve svislé stěně bazénů (stěnový přepad) budou nahrazeny přelivnými žlábky = sladění se současnými hygienickými předpisy.

Současné oddělení plochy pro ležení od bazénů plotem bude nahrazeno 3 m širokým pásem ostrohranného kameniva doplněného hustým pruhem vybraných druhů trav, čímž je zamezeno průchodu mimo brodítka a přitom dosaženo vyššího estetického dojmu. Na tuto změnu navazuje vyšší počet brodítek než dosud - celkem 5, z toho 1 pro imobilní občany (šikmý nájezd).

Nově bude mít každý bazén samostatný okruh pro dávkování přečištěné vody tzn. plavecký 1, rekreační-kombinovaný 3). Díky tomu je možno v brouzdališti zajistit častější obměnu vody v souladu s hygienickými předpisy.

 

Roman Vykoukal
starosta MČ Královo Pole