Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno–Královo Pole II.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně–Králově Poli a kandidátech ČSSD za Brno–Královo Pole.

 


 

Volební program 2014

Po 18.08.2014 11:15

Komunální volby 2014

 Královo Pole, stále naše společná dobrá adresa

„Vážení spoluobčané, rád bych poděkoval za podporu v komunálních volbách v roce 2010 a připomněl komunální volby v letošním roce 2014. Rozhoduje se v nich o školách, parcích, domovech pro seniory, zkrátka o životě v naší městské části a možnosti nadále udržovat a zvelebovat naši městkou část, naši společnou dobrou adresu, na kterou jsme všichni hrdi.

Proto Vás chci pozvat k volbám do Zastupitelstva Městské části, které se bude konat 10. -11.října 2014, abyste se i Vy mohli podílet na životě v Králově Poli.“

Vážení spoluobčané, v průběhu minulého volebního období jsme se dostali na konci roku 2011 do vedení samosprávy naší MČ a prokázali jsme, že volební sliby plníme. Do komunálních voleb 2014 nejdeme cestou  nákladných předvolebních akcí a nesplnitelných slibů, ale s návrhem volebního programu, který se drží úspěšného směru a vykonané práce v minulém volebním období.

Krátce hodnotíme uplynulé období a navrhujeme další cestu k udržení dobré adresy MČ Brno – Královo Pole.


Bytová politika:

 • Splnili jsme slib,že se nebude zvyšovat nájemné
 • V bytové politice jsme podporovali žádosti o privatizaci
 • Při přidělování obecních bytů se nám dařilo uspokojovat i sociálně slabé (např. samoživitelky)
 • Naší snahou bude podpořit výstavbu nových bytových domů
 • Nadále budeme dodržovat pravidla oprav a přidělování obecních bytů
 • Budeme pokračovat v revitalizaci bytů a bytových domů
 • Naší snahou je zvyšovat komfort bydlení v obecních bytech (např. dostavbou výtahů v obecních domech, kde to umožňuje legislativa)
 • Důslednou kontrolou budeme zajišťovat plnění schválených pravidel
 • Budeme podporovat výstavbu domů pro starší spoluobčany (sdílené bydlení)
 • Budeme podporovat výstavbu půdních bytů

 
Sociální oblast :

 • Plnili jsme přání zdravotně postižených občanů při rekonstrukci bytu
 • Řádně pečujeme o domy s pečovatelkou službou
 • Podporujeme neziskové organizace a obecně prospěšné společnosti
 • Hledat cesty jak podpořit nezaměstnané v naší MČ
 • Budeme nadále podporovat žádosti na úpravu bytu pro zdravotně postižené občany
 • Nadále se  budeme řádně starat o domy s pečovatelskou službou
 • Budeme pokračovat v podpoře neziskových organizacích a obecně prospěšné společnosti

 
Životní prostředí, bezpečnost a veřejný pořádek :

 • Dařila se výsadba nové zeleně
 • Proběhla konečná fáze rekonstrukce parku Slovanské nám. (kavárna)
 • Podařila se výstavba mnoha nových hřišť, jak pro volnočasové, sportovní, tak i pro odpočinkové aktivity občanů nejen naší MČ
 • V roce 2014 proběhla výstavba nové hasičské zbrojnice se zázemím pro pečovatelskou službu na místě přes sto let staré a havarijně nevyhovující hasičské zbrojnice, podařila se rekonstrukce koupaliště na Dobrovského ulici
 • Budeme nadále podporovat výsadbu nové zeleně
 • Nadále budeme podporovat činnost obecní Jednotky sboru dobrovolných hasičů
 • Nadále budeme podporovat veřejnou službu
 • Budeme prosazovat a rozšiřovat parkovací místa, doplňovat osvětlení na nebezpečných přechodech
 • Nadále budeme podporovat výstavbu nových hřišť s možností využitíi pro starší spoluobčany

 
Školství :

 • Splnili jsme slib, že budeme pokračovat v revitalizacích mateřských a základních škol
 • Budeme pokračovat v revitalizacích mateřských a základních škol
 • Budeme nadále podporovat výstavbu nové mateřské školy
 • Nadále budeme podporovat MŠ A ZŠ

 
Kultura, sport a volnočasové aktivity :

 • Podporovali jsme veškeré aktivity v této oblasti
 • Nadále budeme podporovat a rozvíjet aktivity v této oblasti